Mpya Sci & Tech startar WILMA - ett ledarskapsnätverk för kvinnor.

Mpya Sci & Tech´s grundfilosofi är att nytänkande, kunskap och passion är grundförutsättningar för att vi ska må bra och kunna uppnå stordåd hemma och på jobbet. Vi arbetar därför varje dag för att skapa en lärande kultur och plattformar där vi kan lära av andra och bidra med vår kunskap för att stärka enskilda individer och i förlängningen organisationer.

Med det som utgångspunkt startar nu Mpya Sci & Tech i samarbete med Maria Willis (MAWI) ett ledarskapsnätverk för kvinnor i Stockholm. Målsättningen är att nätverket ska fungera som ett forum där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter men också diskutera specifika arbetssituationer, förväntningar på medarbetare, ledarskapsteori och mycket mer. Vi vill vara ett forum där man tillåts ventilera frågor med andra i liknande roller men som inte nödvändigtvis är kollegor.

WILMA-Nätverket utgörs av 12 individer som idag arbetar i ledande positioner framför allt inom Life Science branschen.

Är du intresserad av att veta mer eller undersöka möjligheten att delta i framtida nätverk tveka inte att höra av dig till någon av våra Talent Advisors. 

#Mpya Inspo

Jobba hos oss

Vill du ha en ny utmaning i livet? En ny karriär? Vill du vara en del av en kultur som prioriterar personlig utveckling tillsammans med kompetensutveckling? Hos oss får du förmånliga villkor och en miljö som värnar om balans mellan jobb och fritid.

Anlita oss

Är du på jakt efter ny kompetens inom teknik och naturvetenskap? Behöver du en teknikkonsult? Tveka inte att kontakta oss. Vi är ett nytt företag på utsidan, men på insidan är vi erfarna konsulter med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering, som har bestämt oss för att skapa ett nytt sorts konsult- och rekryteringsföretag inom teknik och naturvetenskap.