100 Mployees! Vi gör något rätt…

Sedan starten av Mpya Sci & Tech 2019 har kulturen alltid varit kärnan i hur vi ska agera som bolag och individer. Vår kultur är vårt sätt att attrahera både kunder och framtida medarbetare för att nå framgång. 2019 var vi en handfull individer, nu, under oktober månad 2022 kommer vi vara 100 anställda (!) i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Något vi såklart är mycket stolta över. Men vi är också ödmjuka. Hur kan vi bevara kulturen, nu när vi fortsätter växa?

Vi pratar mycket om ”the homey feeling” och hur vi ska bevara denna hemma hos-känsla där alla ser varandra även när vi går från ett litet bolag till ett ganska stort. Det här en stor utmaning för oss då vår attraktionskraft ligger just i det familjära, nära, lilla. (I kombination med det stora företagets möjligheter.)

Frågan är: är tillväxt alltid bra? Tillväxt utan hänsyn till vad som skapar mervärde för våra medarbetare och kunder är såklart vansklig. Men tillväxt där fokus ligger på att skapa större möjligheter får våra mployees; genom fler spännande uppdrag och intressanta kunder, är däremot alltid önskvärt.

Svaret är enkelt men ändå svårt, vi vill fortsätta investera i våra medarbetare och inte släppa taget om en fantastisk företagskultur som bygger på det lilla och det familjära, och genuint mänskliga värden som nyfikenhet, inkludering och balans i livet . Där vi inte slutar att se varandra och vara nyfikna bara för att vi blir fler. Då följer nämligen det andra automatisk: nöjdare medarbetare, som ger nöjdare kunder.

Så jag ser verkligen fram emot att kunna skriva 200 medarbetare om ett par år. För en sak är säker: vi är på rätt väg! Vårt sätt att arbeta och spridningen av vårt kulturevangelium har vind i seglen! Så vad väntar du på? – hoppa ombord!

/Mattias Runevad, Talent Advisor

#Mpya Inspo

Jobba hos oss

Vill du ha en ny utmaning i livet? En ny karriär? Vill du vara en del av en kultur som prioriterar personlig utveckling tillsammans med kompetensutveckling? Hos oss får du förmånliga villkor och en miljö som värnar om balans mellan jobb och fritid.

Anlita oss

Är du på jakt efter ny kompetens inom teknik och naturvetenskap? Behöver du en teknikkonsult? Tveka inte att kontakta oss. Vi är ett nytt företag på utsidan, men på insidan är vi erfarna konsulter med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering, som har bestämt oss för att skapa ett nytt sorts konsult- och rekryteringsföretag inom teknik och naturvetenskap.