Kan man kvalitetssäkra en kultur?

Som kvalitetsingenjör, om jag får kalla mig det, jobbar jag dagligen med hur man kan effektivisera och kvalitetssäkra processer. Främst i industrin. Men när jag började jobba på Mpya Sci & Tech slogs jag av hur noga man är med kulturen och hur man jobbar med den aktivt för att den ska bli levande i vardagen. Nästan som en process i sig. Min nyfikenhet tog överhanden och jag kunde inte låta bli att försöka koppla ihop Mpyas ”kulturtänk” med ett ”processtänk”, för att se om industrins processer kan var till hjälp för en kultur.

På Mpya vill vi att kulturen ska växa och frodas kring kärnvärdena nyfikenhet, acceptans, gemenskap. Eller uttryckt på ett annat sätt ”ivrigt nyfiken, inkluderande och tillåtande, och var den du är”. Men hur uppnår vi detta? Hur håller vi jämn kvalitet över tid? Och hur höjer vi kvaliteten? Jag menar konkret. En kultur får inte bara bli vackra ord. Den måste leva och bubbla i vardagen.

I mitt arbete jobbar jag en hel del med 5S. Ett system som har utvecklats av Toyota för att organisera arbets-”utrymmet”, så att det blev smartare, effektivare och säkrare. Här i väst har vi översatt det till ”lean manufacturing”. Att ”slimma” processen, men också på köpet få den tydligare. Kan man få ihop det med ett kulturtänk? Jag gjorde ett försök.

Jag har använt Mpyas kultur och värderingar som utgångspunkt, men det ska fungera för alla kulturer. (Det är det som är så bra med en smart process.) Så, här kommer mitt försök/förslag till hur man kan kvalitetssäkra MPYA:s kultur.

1. Sortera.

Vilka verktyg har vi för att bygga en kultur som uppmuntrar nyfikenhet, acceptans och gemenskap? Vad är det vi GÖR när vi lyckas uppnå just detta? Definiera dessa verktyg. Ordna en imaginär verktygslåda.

2. Systematisera.

Finns det ett system bland verktygen? Är verktygen olika för interna möten, respektive externa? Vid rekrytering? Vid ett enkelt, men ack så viktigt möte, mellan två kollegor? Kan vi systematisera verktygen, och i vilka situationer de ska användas, blir allt ännu enklare (och effektivare).

3. Städa

Städa kommer ju från att man ska ha rent på sin arbetsplats… Hur får man i det i den här kontexten? Jag föreslår att man ser det som möjligheten att ”städa” obalans, att kunna ta upp frågor, diskutera med varandra om saker inte fungerar. ”Högt i tak” är väl det begrepp som ligger närmast. Genom att agera på signaler omkring oss skapar vi en ännu starkare grund för vår kultur.

4. Standardisera

När vi har rätt verktyg på rätt plats, och omgivningen är harmonisk, så har vi uppnått ett sätt att leva och fungera som är värt att bygga vidare på. Standardiseringen av en kultur tror jag uppnås genom att vi alla tror på, och andas, Mpyas kultur.

5. Se till/Sköta

Inget är perfekt. Allt går att förbättra. Så också på Mpya, där just nyfikenhet, gemenskap och acceptans i sig är en grogrund för ständiga förbättringar. Hitta rutiner för att hela tiden checka av, ta temperaturen, utvärdera och diskutera förbättringar.

Så kan det gå när man sitter och klurar. Tack för att du läste ända hit! Jag tar tacksamt emot alla inspel och tankar. Enligt punkt 5.

/Lasse Saarenpää, Quality Engineer på Mpya Sci & Tech

#Mpya Inspo

Jobba hos oss

Vill du ha en ny utmaning i livet? En ny karriär? Vill du vara en del av en kultur som prioriterar personlig utveckling tillsammans med kompetensutveckling? Hos oss får du förmånliga villkor och en miljö som värnar om balans mellan jobb och fritid.

Anlita oss

Är du på jakt efter ny kompetens inom teknik och naturvetenskap? Behöver du en teknikkonsult? Tveka inte att kontakta oss. Vi är ett nytt företag på utsidan, men på insidan är vi erfarna konsulter med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering, som har bestämt oss för att skapa ett nytt sorts konsult- och rekryteringsföretag inom teknik och naturvetenskap.