#2årmedmpyascitech

We are as proud as we are humble when summarizing the 2nd birthday of Mpya Sci & Tech. 

💥 70+ Mployees have felt "That feeling of coming home". 

💥 70+ Sci & Tech companies have been "Brave and curious together with us". 

💥 Two years of embracing a sustainable work life or as we say "The more life you live the more passion you bring to work". 

💥 Two years of gathering "Human beings who love science and technology" and a work environment where you can "Be who you are". 

Are you curious about how to be a part of our journey?

#Mpya Inspo

Jobba hos oss

Vill du ha en ny utmaning i livet? En ny karriär? Vill du vara en del av en kultur som prioriterar personlig utveckling tillsammans med kompetensutveckling? Hos oss får du förmånliga villkor och en miljö som värnar om balans mellan jobb och fritid.

Anlita oss

Är du på jakt efter ny kompetens inom teknik och naturvetenskap? Behöver du en teknikkonsult? Tveka inte att kontakta oss. Vi är ett nytt företag på utsidan, men på insidan är vi erfarna konsulter med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering, som har bestämt oss för att skapa ett nytt sorts konsult- och rekryteringsföretag inom teknik och naturvetenskap.