A new contender within tech recruitment

Mpya Sci & Tech är ett nystartat rekryterings- och konsultbolag som specialiserat sig på teknik inom life science, fordon och tech-industri. De utmanar nu konventionella bolag både i struktur såväl som i rekryteringsprocessen.

Mpya Sci & Tech startade i augusti och har redan tolv anställda. Medarbetarna på företaget har en lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen och bred kunskap inom teknik och naturvetenskap. Det de nu tar med sig in i det nystartade bolaget är att företaget vill vara en platt organisation med kandidaterna i fokus. Alla medarbetare har titeln Talent Advisors för att belysa vad kärnverksamheten är och det ser företaget kommer gynna konsulterna såväl som kunderna långsiktigt.

Vi har kandidaten i fokus och gentemot våra kunder är vårt arbete just att hitta den bästa talangen, säger David Rüdel, Talent Advisor på Mpya Sci & Tech och fortsätter: - Äkta talanger är de som vågar utvecklas hela livet. Där ska vi vara en sparringpartner.

Mpya Sci & Tech har kontor i Stockholm och Göteborg och letar även utomlands efter nya talanger inom bristkompetenser för att få in nytt blod på marknaden. Företaget går från traditionell rekrytering där det mesta handlar om att fylla i en kravspecifikation på vilken personal man söker till att arbeta för att vidga vyerna hos sina kunder.

Vi har lång erfarenhet och vågar vara rådgivande och ifrågasättande. Istället för att satsa på säkra kort så försöker vi tänka på vad skulle den här personen kunna växa in i för roll, säger Johanna Engblom, Talent Advisor på Mpya Sci & Tech.

Ingenjörer är idag ett bristområde som bara växer så hur man rekryterar och behåller rätt personal är en viktig fråga. Mpya Sci & Tech arbetar med såväl rekrytering som konsultlösningar så alla Talent Advisors har god förståelse för de olika alternativen och inga incitament att styra kunden eller kandidaten åt ett visst håll. Full kraft läggs istället på att hitta den för alla parter bästa lösningen. I och med att medarbetarna dessutom har erfarenhet och utbildning inom de områden som Mpya Sci & Tech specialiserat sig inom, så arbetar bolaget helt enkelt med det de själva kan bäst.

Vi är tillräckligt nischade och personliga för att kunna vara dedikerade och genom vår erfarenhet kan vi proaktivt agera rådgivande och coachande gentemot kunden i en rekryteringsprocess, säger David Rüdel på Mpya Sci & Tech.

Läs atrikeln på NyTekniks webb

#Mpya Inspo

Join Us

Are you up for a new challenge? Do you want to join a culture that prioritize individual growth and competence development? Is good benefits and work life balance important to you?

Involve Us

Are you on the lookout for competence and want to hire expertise within STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)? Don’t hesitate to contact us. Yes, we are a new company but on the other hand we are a group of experienced consultants, with established networks and talent management experience.