Konsultliv, Föräldraskap, och Idrottsledarskap: En Trippelinspiration för Självledarskap

Livet som konsult inom life science-branschen är spännande och utmanande. Samtidigt som jag navigerar i den professionella världen, är jag också pappa till två underbara barn och engagerad som ledare för en ideell idrottsförening. Dessa tre roller, som kan verka helt olika, har tillsammans gett mig ovärderliga insikter om hur man skapar struktur och motivation, både i arbetslivet och i privatlivet.

Föräldraskap är en av de mest meningsfulla uppgifterna vi kan ha i livet, men det kräver också mycket organisation och struktur. Som småbarnsförälder är det en konstant balansgång att upprätthålla en harmonisk familjemiljö samtidigt som man hanterar sina professionella åtaganden. Dessutom är det viktigt att hitta tid för sin partner, sig själv och sin egen utveckling.

Att hitta en tydlig balansgång är även en utmaning som man kan stöta på när man som konsult avslutar ett projekt och befinner sig mellan uppdrag. När man saknar ett specifikt uppdrag som konsult kan det ibland vara svårt att hitta en tydlig balans för att hålla sig motiverad och samtidigt hitta meningsfulla sätt att använda sin tid på. Jag har själv varit i den situationen och har därför förståelse för de utmaningar som kan uppstå. Även om det många gånger är nyttigt för både företaget och konsulten att jobba med interna projekt och utbildningar så har en vanlig utmaning varit bristen på en tydlig struktur och riktlinjer för att hålla sig sysselsatt och motiverad i väntan på nästa uppdrag.

På Mpya fick jag möjligheten att adressera denna utmaning genom att använda mina erfarenheter från föräldraskapet och mitt ideella ledarskap inom föreningslivet som inspiration. Vad var det då som kopplade samman dessa tre olika aspekter av mitt liv och kunde hjälpa mig att ta mig an den här utmaningen? Jo, den gemensamma nämnaren var “självledarskap”.

Självledarskap handlar om att ta initiativ, sätta mål och att ansvara för sin egen utveckling och motivation. Det handlar också om att kunna prioritera och hantera ens tid och energi på ett effektivt sätt. Det var just detta som jag började tillämpa på Mpya, med mina konsultkollegor som var mellan uppdrag. För mig handlade det om att kunna leda mig själv med ett starkt självledarskap och därmed kunna hjälpa till att leda andra utan att ha en uttalad ledarroll.

Som ledare för en ideell idrottsförening har jag lärt mig vikten av att engagera alla medlemmar. Genom att inkludera dem i beslutsprocessen och ge dem möjlighet att påverka föreningens riktning har vi skapat en miljö där motivation och engagemang värderas högt.

Så, för att också kunna skapa samma känsla inom gruppen mellan uppdrag på Mpya, började vi med att hålla möten där vi upprättade en lista på uppgifter som kunde hjälpa företaget och samtidigt vara värdeskapande sysselsättning för oss själva. Vi fördelade uppgifterna mellan oss och på så sätt blev alla involverade och hade tydliga mål att jobba med.

Men självledarskap handlar inte bara om att utföra uppgifter, det handlar också om att ständigt utvecklas och dela kunskap. Därför använde vi också våra möten för att diskutera relevant kunskapsdelning och ha inspirerande diskussioner. Vi uppmuntrade varandra att dela insikter och erfarenheter, vilket bidrog till att höja kompetensen inom gruppen ytterligare.

Detta ledde till en starkare samhörighet inom gruppen och alla blev mer motiverade och engagerade. Man lyckades hitta en tydligare mening med sitt arbete även när man inte hade ett specifikt konsultuppdrag och samtidigt kunde man utvecklas på ett personligt plan.

Att ta ansvar för sin egen utveckling och motivation är nyckeln till framgång, oavsett vilken roll du innehar. Genom att tillämpa principerna från mitt föräldraskap och idrottsledarskap på mitt arbetsliv har vi kunnat skapa struktur och motivation för konsultkollegor mellan uppdrag. Vi har tillsammans blivit bättre på att utnyttja våra resurser och samarbeta mot gemensamma mål.

Så nästa gång du står inför utmaningar i ditt arbetsliv, föräldraskap eller andra personliga mål, tänk på vikten av självledarskap. Ta initiativ, sätt mål och se till att du och dina kollegor är engagerade och motiverade. På så sätt kan du skapa struktur och framsteg oavsett vilka utmaningar du stöter på i livet.

/Shuhad Choudhury, Mpya Sci & Tech

#Mpya Inspo

Join Us

Are you up for a new challenge? Do you want to join a culture that prioritize individual growth and competence development? Is good benefits and work life balance important to you?

Involve Us

Are you on the lookout for competence and want to hire expertise within STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)? Don’t hesitate to contact us. Yes, we are a new company but on the other hand we are a group of experienced consultants, with established networks and talent management experience.