Mpya Sci & Tech startar WILMA - ett ledarskapsnätverk för kvinnor.

Mpya Sci & Tech´s grundfilosofi är att nytänkande, kunskap och passion är grundförutsättningar för att vi ska må bra och kunna uppnå stordåd hemma och på jobbet. Vi arbetar därför varje dag för att skapa en lärande kultur och plattformar där vi kan lära av andra och bidra med vår kunskap för att stärka enskilda individer och i förlängningen organisationer.

Med det som utgångspunkt startar nu Mpya Sci & Tech i samarbete med Maria Willis (MAWI) ett ledarskapsnätverk för kvinnor i Stockholm. Målsättningen är att nätverket ska fungera som ett forum där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter men också diskutera specifika arbetssituationer, förväntningar på medarbetare, ledarskapsteori och mycket mer. Vi vill vara ett forum där man tillåts ventilera frågor med andra i liknande roller men som inte nödvändigtvis är kollegor.

WILMA-Nätverket utgörs av 12 individer som idag arbetar i ledande positioner framför allt inom Life Science branschen.

Är du intresserad av att veta mer eller undersöka möjligheten att delta i framtida nätverk tveka inte att höra av dig till någon av våra Talent Advisors. 

#Mpya Inspo

Join Us

Are you up for a new challenge? Do you want to join a culture that prioritize individual growth and competence development? Is good benefits and work life balance important to you?

Involve Us

Are you on the lookout for competence and want to hire expertise within STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)? Don’t hesitate to contact us. Yes, we are a new company but on the other hand we are a group of experienced consultants, with established networks and talent management experience.