Johanne karriärväxlade som konsult

Efter tio år inom akademin var jag redo för något nytt och fastnade direkt för Mpya´s jobbannons och hemsida. Jag fann ett tydligt budskap kring lustfyllt arbete i harmoni med det övriga livspusslet. Att arbete och privatliv får utrymme att ge energi till varandra. Det var en filosofi jag föll för!

Jag har nu uppdrag på en av våra kunder, en underleverantör till Volvo personvagnar. Min roll som mjukvarukoordinator är främst att vara den som ser till att olika frågeställningar mellan produktionen i Japan och kunden fungerar så smidigt som möjligt. Jag koordinerar projekt, sammanställer och följa upp vad som händer veckovis och ser till att projekten flyter på enligt tidplan. Rollen har verkligen gjort mig uppmärksam på hur olika kulturer påverkar hur vi arbetar, både kulturer mellan olika företag och mellan olika länder.

Som för så många andra har min arbetssituation påverkats av Covid-19 pandemin. Jag hann inte vara på plats på varken Mpyas eller kundens kontor många veckor innan hemmet blev min arbetsplats. Situationen var så klart inte optimalt men vi har fått det att fungera tack vare fantastiska kollegor här i Sverige, i Storbritannien och i Japan.

Att bli konsult var inget stort steg för mig, jag ser det mer som en möjlighet att få hjälp och stöttning när jag är redo för nästa steg i karriären och då kunna byta arbetsplats, utan att för den skull byta arbetsgivare. Jag känner mig välkommen, uppskattad och värdefull – för mig viktiga delar i att trivas med en arbetsgivare.    

Johanne Brochmann, Mjukvarukoordinator, Mpya Sci & Tech

#Mpya Inspo

Join Us

Are you up for a new challenge? Do you want to join a culture that prioritize individual growth and competence development? Is good benefits and work life balance important to you?

Involve Us

Are you on the lookout for competence and want to hire expertise within STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)? Don’t hesitate to contact us. Yes, we are a new company but on the other hand we are a group of experienced consultants, with established networks and talent management experience.