Därför valde jag Mpya Sci & Tech

Sedan ett par veckor tillbaka är jag ny på jobbet. Jag har lämnat en chefsposition inom kvalitet på ett större läkemedelsbolag för att återigen arbeta som konsult men nu på ett mindre nystartat bolag.

Bakgrunden till det beslutet började redan för sex månader sedan då det under lång tid varit extremt mycket på jobbet och jag var nära den berömda väggen. Det fick mig att fundera över vad som egentligen betyder något för mig. Jag har ett enormt behov av att få bidra på jobbet, driva ständigt förbättringsarbete via LEAN och se effekterna av mitt och mina kollegors arbete. Men trots att känslan av att lyckas på jobbet är fantastiskt är jobbet är inte allt. Det spelar ingen roll att jag är bäst om jag inte har energi över för min familj och mina barn när arbetsdagen är slut. Jag vill kunna utvecklas och leverera på jobbet men samtidigt hinna med familjen, barnen, huset, matlagning, aktiviteter och vänner.

I samma veva började notiser om ett nystartade konsultbolag dyka upp i mitt flöde. Budskapet var tydligt människan, välmående och utveckling var prioriterat. Ett återkommande tema var att livet är mer än jobbet och att livet som helhet måste fungera för att man ska kunna leverera maximalt på jobbet. Det var ju precis det jag sökte.

En av grundarna visade sig vara Ellinor Crafoord som för ca 10 år sedan var min konsultchef på Proffice Life Science. Vi sågs över en lunch och jag fick svar på de frågor som var viktiga för mig. Så jag bestämde mig för att våga, våga prova nytt för att se om det är möjligt att nå målet. Målet där jag känner mig tillräcklig både på jobbet och hemma.

Nu har jag precis börjat min anställning på Mpya så det är för tidigt att utvärdera om jag når dit men så här långt känns det som jag hittat hem. Mina åsikter betyder något, min tid värdesätts och jag inkluderas.

Josefine Wejerstrand, QA-specialist, Mpya Sci & Tech 

#Mpya Inspo

Join Us

Are you up for a new challenge? Do you want to join a culture that prioritize individual growth and competence development? Is good benefits and work life balance important to you?

Involve Us

Are you on the lookout for competence and want to hire expertise within STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)? Don’t hesitate to contact us. Yes, we are a new company but on the other hand we are a group of experienced consultants, with established networks and talent management experience.