Att vara en del av lösningen

För ett år sedan hade jag aldrig gissat att jag skulle vara där jag är idag. Att världen mer eller mindre skulle vara nedstängd på grund av en pandemi som varje dag skördar tusentals liv. Att min roll skulle vara att bidra till att hitta en lösning, ett vaccin. Min uppgift är att validera analysmetoder för att därmed få en säker tillverkningsprocess av vaccinet.

Att utveckla ett vaccin tar normalt 10-15 år, men alla vet att inget är normalt just nu, vi måste alla tänka om och tänka nytt. Istället för att driva processen steg för steg görs alla utvecklingssteg nu parallellt. Det ställer otroligt höga krav på alla involverade, och kommunikationen mellan de olika funktionerna i bolagen är essentiell. Samarbete är inte längre en sliten klyscha, det är en förutsättning. Hela branschen bryter nu ny mark och jag har svårt att se att utvecklingsprocessen någonsin kommer gå tillbaka till hur den varit tidigare. Vi har visat att det går, om alla bara jobbar tillsammans.

Just nu är den funktion jag tillhör kritisk. Vi jobbar intensivt för att skynda på utvecklingen ännu mer. Det möts av förståelse och ödmjukhet. Vi påminner varandra om betydelsen av vårt arbete, och personligen får jag då och då nypa mig i armen för att påminna mig om att jag befinner mig där jag är. Jag är motiverad, engagerad och tacksam för att jag kan bidra just nu. 

Emily Chamberlain, Valideringsingenjör, Mpya Sci & Tech

#Mpya Inspo

Join Us

Are you up for a new challenge? Do you want to join a culture that prioritize individual growth and competence development? Is good benefits and work life balance important to you?

Involve Us

Are you on the lookout for competence and want to hire expertise within STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)? Don’t hesitate to contact us. Yes, we are a new company but on the other hand we are a group of experienced consultants, with established networks and talent management experience.