Konsultuppdrag Processutveckling

Har du funderat på vad det innebär att arbeta som konsult och vad ett konsultuppdrag inom processutveckling kan omfatta? Mpya Sci & Tech konsulten Tobias Assander arbetar som Senior Processutvecklare inom Life Science och driver nu ett utvecklingsprojekt på ett bolag i stark utveckling.

Vad gör du om dagarna?

Mitt uppdrag är fokuserat på tillverkningen av en unik och patenterad produkt, där mitt ansvar bland annat är att vidareutveckla tillverkningsprocessen för att minska tillverkningskostnaden och förbättra produktkvaliteten. Jag går igenom alla processteg för att identifiera förbättringsområden som är tidsbesparande och/eller kvalitetsförbättrande. De områden som identifieras utvärderas i samarbete med labbet för att sedan utvecklas och överföras till fullskalig produktion. Utöver det omfattar mitt uppdrag också att identifiera en ny kontraktstillverkare för att möjliggöra en upp-skalning av produktionskapaciteten.

Så det korta svaret på frågan vad jag gör om dagarna är att jag går igenom mycket dokument, analyserar data, stöttar och vägleder mina kollegor, vilket i dessa tider naturligtvis betyder att jag pratar mycket i telefon eller via videolänk.

Är det ett kul och utmanade uppdrag?

Ja, det tycker jag! Jag tycker om att rollen är lite spretig eftersom jag trivs i gränslandet mellan produktion, QA, QC, Reg och R&D. I det här uppdraget får jag lite av allt.

Jag kan bidra med min tidigare erfarenhet och hjälpa företaget ta nästa utvecklingssteg. Arbetskulturen är väldigt öppen för att ta till sig ny kunskap och utvecklingsförslag, vilket är en arbetsmiljö som passar mig väldigt bra.

Hur är det att vara konsult i förhållande till att vara direktanställd?

Jag är fortfarande ganska ny på jobbet och i konsultrollen men trivs så här långt väldigt bra. Uppdraget sker medan företaget är i en övergångsfas från produktutveckling till mer kontinuerlig produktion. Detta är något som jag ser som väldigt intressant och passar min personlighet och erfarenhet. Arbetet är dock övergående och när mitt uppdrag är genomfört kommer bolaget vara i behov av någon som förvaltar och driver löpande förbättringsarbete. Det arbetet är inte jag mest lämpad för utan då kan jag lämna över till någon med en bättre match.

En annan fördel jag ser med konsultrollen är att jag får möjlighet att kombinera uppdrag inom processutveckling och samtidigt få vara med och bygga och utveckla Mpya Sci & Tech. Jag får utvecklas som expert och generalist.  

#Mpya Inspo

Jobba hos oss

Vill du ha en ny utmaning i livet? En ny karriär? Vill du vara en del av en kultur som prioriterar personlig utveckling tillsammans med kompetensutveckling? Hos oss får du förmånliga villkor och en miljö som värnar om balans mellan jobb och fritid.

Anlita oss

Är du på jakt efter ny kompetens inom teknik och naturvetenskap? Behöver du en teknikkonsult? Tveka inte att kontakta oss. Vi är ett nytt företag på utsidan, men på insidan är vi erfarna konsulter med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering, som har bestämt oss för att skapa ett nytt sorts konsult- och rekryteringsföretag inom teknik och naturvetenskap.